وبلاگ

می‌خوانم‌شان

 

 

بازگشت

 

نوشته‌های با دسته‌بندیِ سیاسی | سایر دسته‌بندی‌ها |


رای دادن به‌تر است | پنج‌شنبه ۲۳/۰۳/۹۲

زنانی انتخاب ناشدنی | سه‌شنبه ۰۳/۰۶/۸۸

و حالا دیگر انقلاب برایم غریب نیست... | شنبه ۱۰/۰۵/۸۸

... که هر که بی هنر افتد نظر به عیب افتد | پنج‌شنبه ۱۴/۰۳/۸۸

الف.نون. و مافیای علی آقای بقال | سه‌شنبه ۰۹/۰۷/۸۷

کرسی‌شعرهای الف.نونی | پنج‌شنبه ۲۷/۰۴/۸۷

داغ کهنه‌ی انتخابات | شنبه ۱۸/۱۲/۸۶

بترسید از این اسراییل | جمعه ۱۶/۰۹/۸۶

گوساله‌اي به نام بنزين | یکشنبه ۱۰/۰۴/۸۶

خبرهاي خاكستري | یکشنبه ۰۱/۱۱/۸۵

رأي خواهم داد | دوشنبه ۲۲/۰۸/۸۵

چه حريمي؟ چه كشكي؟ | یکشنبه ۲۰/۰۱/۸۵

?EHHMM | جمعه ۱۲/۱۲/۸۴

...اگر چه با استخوان خويش؟ | یکشنبه ۲۷/۰۹/۸۴

خبري نيست كه نيست | یکشنبه ۲۲/۰۸/۸۴

ديدي گفتم ... | شنبه ۰۴/۰۴/۸۴

فردا شايد دير باشد، شايد نباشيم ... | پنج‌شنبه ۰۲/۰۴/۸۴

اين رنگ بي رنگ ... | دوشنبه ۳۰/۰۳/۸۴

رأي دادن يا ندادن ... | شنبه ۲۱/۰۳/۸۴

ما رو چه به سياست | پنج‌شنبه ۰۸/۱۱/۸۳


Google+ By Lisham Shahbazian