وبلاگ

می‌خوانم‌شان

 

 

بازگشت

 

نوشته‌های با دسته‌بندیِ موسیقی | سایر دسته‌بندی‌ها |


ترانه‌های کودکی‌هایم | سه‌شنبه ۰۹/۰۸/۹۶

به ریش مردم می‌خندند... | شنبه ۲۱/۰۸/۹۰

خرابی چون که از حد بگذرد... | دوشنبه ۲۱/۰۶/۹۰

گلوريا | دوشنبه ۱۳/۰۹/۸۵

ما را چه به ناخوشي | دوشنبه ۱۵/۰۸/۸۵

تخت حوضي | سه‌شنبه ۰۳/۰۵/۸۵


Google+ By Lisham Shahbazian