انتخاب صفحه

آثار الف نونی

آن‌چنانی که فی الحال در بحر عشقولانه مستغرقیم، اصولاً گیج‌تر از آنیم که بخواهیم با اتفاقات باحال حادث در پیرامون‌مان نیز حال کنیم. یعنی یک جورایی این پروسسور دل‌مان چنان مشغول پردازش تسک معشوقه است که هیچ رقمه تسک جدیدی به کتش نمی‌رود. همین می‌شود که طی این یکی دو ماه، هر گاه اراده نمودیم در باب موضوعی پستی از خودمان درکنیم، متوجه می‌شدیم که یکی دو هفته‌ای از تاریخ مصرفش گذشته و نوشتنش خالی از لطف. الغرض که در کار یار بودن، کلا کار خفنی است 🙂

با این حال، ضمن عرض ارادت به آستان حضرت عیال، امروز یک خبری خواندیم که طاقت‌مان نیامد، زبان در کام فروبندیم و زورمان نرسید انگشتان رعشه گرفته‌مان را از نوشتن باز گیریم. فلذا جهت تشریک حال و حول، به اطلاع می‌رسانیم که به مبارکی و میمنت، شورای سیاست‌گذاری و نظارت بر انتشار آثار و اندیشه‌های احمدی نژاد تشکیل شد 🙂

پ.ن.1 در این باب ابراهیم نبوی طنز آب‌داری نوشته که توصیه می‌شود. ضمناً متوجه شدیم که این سایت خبرگزاری فارس ظاهرا لینک خبر را غیر فعال نموده. به هر صورت طوری هم نیست. لطفا مراجعه شود به صفحه‌ی دوم روزنامه‌ی همشهری روز یکشنبه، این یکی را دیگر به چشم خودم دیدم و خواندم.

پ.ن.2 الان متوجه شدم که آن مدتی که لینک خبر غیر فعال بوده داشتند متن خبر را اصلاح می‌کردند.